Appropriateness ne demek?

"Appropriateness" kelimesi, "uygunluk" anlamına gelir.

Türkçede, bir şeyin belirli bir durum, bağlam veya ihtiyaçla ne kadar uyumlu olduğunu ifade eder.

Bu terim, genellikle davranışların, kararların, giysilerin, veya sözlerin bir duruma ne kadar uygun olduğunu değerlendirmek için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan uygunluk ve uyumluluk durumunu tanımlar.İşte "appropriateness" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


We need to consider the appropriateness of wearing casual clothes to the office.

Ofise gündelik kıyafetlerle gelmenin uygunluğunu değerlendirmemiz gerekiyor.


The appropriateness of his comments in such a sensitive situation was questioned.

Böylesine hassas bir durumda yaptığı yorumların uygunluğu sorgulandı.


Assessing the appropriateness of the response to customer inquiries is crucial for customer satisfaction.

Müşteri sorularına verilen yanıtların uygunluğunu değerlendirmek, müşteri memnuniyeti için hayati

önem taşır.


The teacher discussed the appropriateness of using certain materials in class.

Öğretmen, derslerde belirli materyallerin kullanımının uygunluğunu tartıştı.


They reviewed the appropriateness of the marketing campaign for different cultural contexts.

Farklı kültürel bağlamlar için pazarlama kampanyasının uygunluğunu gözden geçirdiler.

Yorumlar