Appropriating ne demek?

"Appropriating" kelimesi, "tahsis etmek" veya "özümsemek" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle kaynakların belirli bir amaç veya proje için ayrılmasını ifade eder.

Ayrıca, kültürel bağlamda başka bir kültürün öğelerini alıp kullanmak anlamında mecazi olarak da kullanılabilir.İşte "appropriating" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The government is appropriating funds for disaster relief.

Hükümet, afet yardımı için fon tahsis ediyor.


The artist was accused of appropriating indigenous cultural symbols without permission.

Sanatçı, izinsiz olarak yerli kültürel simgeleri özümsemekle suçlandı.


They are appropriating new technologies to enhance the product.

Ürünü geliştirmek için yeni teknolojileri tahsis ediyorlar.


The company has been appropriating too much of its budget to executive bonuses.

Şirket, bütçesinin büyük bir kısmını yönetici bonuslarına ayırıyor.


She has been appropriating her colleague's ideas as her own in meetings.

Toplantılarda meslektaşının fikirlerini kendi fikirleriymiş gibi özümsemekte.

Yorumlar