Appropriation account ne demek?

"Appropriation account" terimi, "tahsisat hesabı" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir şirketin karlarının nasıl kullanılacağını gösteren finansal bir rapor veya hesap olarak kullanılır.

Bu hesap, kârın nasıl tahsis edildiğini - örneğin, temettü ödemeleri, borç ödemeleri veya yeniden yatırım - detaylandırır.

Mecazi bir anlam taşımaz; finansal yönetim ve muhasebede spesifik bir rolü tanımlar.İşte "appropriation account" teriminin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The board reviewed the appropriation account to decide on dividend payments.

Yönetim kurulu, temettü ödemelerine karar vermek için tahsisat hesabını inceledi.


The appropriation account shows how profits are distributed among shareholders.

Tahsisat hesabı, karların hissedarlar arasında nasıl dağıtıldığını gösterir.


Creating an appropriation account is essential for transparent financial management.

Şeffaf finansal yönetim için bir tahsisat hesabı oluşturmak esastır.


The company's appropriation account indicated a significant portion of profits was reserved for future investments.

Şirketin tahsisat hesabı, karların önemli bir kısmının gelecek yatırımlar için ayrıldığını gösterdi.


Auditors examine the appropriation account to ensure the accurate allocation of funds.

Denetçiler, fonların doğru tahsis edilip edilmediğini sağlamak için tahsisat hesabını inceler.

Yorumlar