Appropriation ne demek?

"Appropriation" kelimesi, "tahsisat" veya "özümseme" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle kaynakların, özellikle para veya bütçenin belirli bir amaç için resmi olarak ayrılmasını ifade eder.

Ayrıca, kültürel bağlamda bir kültürün öğelerinin başka bir kültür tarafından alınıp kullanılması anlamında mecazi olarak da kullanılabilir.İşte "appropriation" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The government approved an appropriation of funds for the new public park.

Hükümet, yeni kamu parkı için fonların tahsis edilmesini onayladı.


Cultural appropriation is a controversial topic in the world of art and fashion.

Kültürel özümseme, sanat ve moda dünyasında tartışmalı bir konudur.


The committee is responsible for the appropriation of the annual budget.

Komite, yıllık bütçenin tahsis edilmesinden sorumludur.


There was a significant appropriation for healthcare improvements.

Sağlık iyileştirmeleri için önemli bir bütçe tahsis edildi.


Critics argue that his use of these elements constitutes cultural appropriation.

Eleştirmenler, bu öğelerin kullanımının kültürel özümseme oluşturduğunu savunuyor.

Yorumlar