Approve ne demek?

"Approve" kelimesi, "onaylamak" anlamına gelir.

Türkçede, bir şeyi kabul etmek veya desteklemek anlamında kullanılır.

Genellikle resmi veya kişisel onay verme süreçlerinde kullanılır ve bir fikir, eylem veya durumun kabul edildiğini ifade eder. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan onay sürecini tanımlar.İşte "approve" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The manager did not approve the budget proposal.

Yönetici bütçe teklifini onaylamadı.


I hope my parents will approve of my career choice.

Umarım ailem kariyer tercihimi onaylar.


Congress must approve the new law before it can take effect.

Yeni yasa yürürlüğe girebilmesi için Kongre tarafından onaylanmalıdır.


Do you approve of the changes made to the project?

Projede yapılan değişiklikleri onaylıyor musun?


The committee approved the plan with a few minor adjustments.

Komite, birkaç küçük düzeltmeyle planı onayladı.

Yorumlar