Approve of someone ne demek?

"Approve of someone" ifadesi, "birini onaylamak" veya "birini uygun bulmak" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir kişinin davranışlarını, kararlarını veya genel karakterini olumlu olarak değerlendirmek ve kabul etmek anlamında kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişiye yönelik olumlu bir değerlendirme veya kabul ifade eder.İşte "approve of someone" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Her parents did not approve of her boyfriend.

Ailesi, erkek arkadaşını onaylamadı.


I really approve of the new manager; he's made some great changes.

Yeni yöneticiyi gerçekten onaylıyorum; harika değişiklikler yaptı.


It's hard to approve of someone who consistently makes poor decisions.

Sürekli kötü kararlar veren birini onaylamak zordur.


Do you think your friends will approve of me?

Arkadaşlarının beni onaylayacağını düşünüyor musun?


They didn't approve of his behavior at the meeting.

Toplantıdaki davranışını onaylamadılar.

Yorumlar