Approved ne demek?

"Approved" kelimesi, "onaylanmış" anlamına gelir.

Türkçede, bir fikir, plan, proje veya eylemin resmi olarak kabul edilmiş ve onaylanmış olduğunu ifade eder.

Genellikle resmi belgelerde, yasal işlemlerde veya standartları karşılayan ürünlerin tanımlanmasında kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan onaylanmış olma durumunu tanımlar.İşte "approved" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The plan was finally approved after several revisions.

Plan, birkaç düzeltmeden sonra nihayet onaylandı.


This drug is not approved for use in children under twelve.

Bu ilaç on iki yaşın altındaki çocuklarda kullanım için onaylanmamıştır.


All materials used in the construction must be approved by the engineer.

İnşaatta kullanılan tüm malzemelerin mühendis tarafından onaylanması gerekir.


The budget for next year has been approved by the board.

Gelecek yılın bütçesi yönetim kurulu tarafından onaylandı.


She was relieved when her visa application was approved.

Vize başvurusu onaylandığında rahatladı.

Yorumlar