Approved school ne demek?

"Approved school" terimi, "onaylanmış okul" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle belirli standartları veya kriterleri karşılayan ve bu nedenle resmi olarak yetkilendirilmiş eğitim kurumunu ifade eder.

Bu okullar, öğrencilere belirli bir alanda veya genel olarak yüksek standartlarda eğitim sunma yetkisine sahiptir. Mecazi bir anlam içermez; doğrudan eğitim kurumlarının resmi onayını tanımlar.İşte "approved school" teriminin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She decided to enroll her son in an approved school that specializes in science and technology.

Oğlunu bilim ve teknoloji konusunda uzmanlaşmış bir onaylanmış okula kaydettirmeye karar verdi.


This approved school is recognized by the national education board.

Bu onaylanmış okul, ulusal eğitim kurulu tarafından tanınmaktadır.


Parents often prefer approved schools because they meet rigorous academic standards.

Ebeveynler genellikle, sıkı akademik standartları karşıladıkları için onaylanmış okulları tercih ederler.


Graduating from an approved school can enhance your job prospects.

Onaylanmış bir okuldan mezun olmak iş bulma şansınızı artırabilir.


The government provides additional funding to approved schools to support their programs.

Hükümet, programlarını desteklemek için onaylanmış okullara ek finansman sağlar.

Yorumlar