Approver ne demek?

"Approver" kelimesi, "onaylayan" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir işlemi, belgeyi veya planı onaylama yetkisi olan kişiyi ifade eder.

Bu terim, iş dünyasında, kurumsal yapılar içinde, resmi belgelerin veya prosedürlerin onaylanması süreçlerinde kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan onay sürecinde aktif rol oynayan kişiyi tanımlar.İşte "approver" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The final approver for the project is the CEO.

Projeye son onayı veren kişi CEO'dur.


Each expense report must be signed off by an authorized approver.

Her masraf raporu, yetkili bir onaylayan tarafından imzalanmalıdır.


Who is the approver for your travel requests?

Seyahat talepleriniz için onaylayan kimdir?


The approver has the responsibility to review all the documents carefully before approval.

Onaylayanın, onaylamadan önce tüm belgeleri dikkatlice gözden geçirme sorumluluğu vardır.


If the approver rejects the proposal, it must be revised and submitted again.

Onaylayan teklifi reddederse, teklif gözden geçirilmeli ve yeniden sunulmalıdır.

Yorumlar