Approving ne demek?

"Approving" kelimesi, "onaylama" anlamına gelir.

Türkçede, bir fikri, eylemi veya durumu olumlu olarak değerlendirip kabul etmek anlamında kullanılır.

Bu terim genellikle bir kişinin veya grubun bir şeyi kabul ettiği süreci ifade eder ve mecazi bir anlam içermez; doğrudan onay verme eylemini tanımlar.İşte "approving" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The board is currently reviewing the proposal and appears to be approving of the plan.

Yönetim kurulu şu anda teklifi gözden geçiriyor ve planı onaylıyor gibi görünüyor.


He nodded his head approvingly as he listened to the presentation.

Sunumu dinlerken onaylayıcı bir şekilde başını salladı.


Approving this budget will allow us to proceed with the project.

Bu bütçeyi onaylamak, projeye devam etmemize olanak sağlayacak.


They spent hours approving the final edits of the document.

Belgelerin son düzenlemelerini onaylamak için saatler harcadılar.


She has a way of approving things without saying much.

Pek fazla şey söylemeden şeyleri onaylama şekli var.

Yorumlar