Approximant ne demek?

"Approximant" kelimesi, dilbilimde kullanılan teknik bir terimdir ve "yakınsak" anlamına gelir.

Bu kelime, dilbilimde, iki sesin birbirine yaklaştığı, ancak tam olarak temas etmediği konuşma seslerini ifade eder.

Bu sesler, ses tellerinin tam olarak titreşmediği, ancak hava akışının dudaklar veya dil gibi konuşma organları tarafından daraltıldığı seslerdir. Mecazi bir anlam içermez; spesifik olarak dilbilimdeki bir ses sınıfını tanımlar.İşte "approximant" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


In English, the 'w' in 'water' and 'y' in 'yes' are examples of approximants.

İngilizcede, 'water' kelimesindeki 'w' ve 'yes' kelimesindeki 'y' yakınsak örnekleridir.


Approximants are often considered to be more vowel-like than other consonants.

Yakınsaklar, diğer ünsüzlerden daha fazla ünlü benzeri olarak kabul edilir.


The study of approximants can help linguists understand speech production processes.

Yakınsakların incelenmesi, dilbilimcilerin konuşma üretim süreçlerini anlamalarına yardımcı olabilir.


Linguistic phonetics often involves the analysis of approximant sounds.

Dilbilimsel fonetik sıklıkla yakınsak seslerin analizini içerir.


Some languages use approximants more frequently than others.

Bazı diller, diğerlerine göre yakınsakları daha sık kullanır.

Yorumlar