Approximate ne demek?

"Approximate" kelimesi, "yaklaşık" veya "tahmini" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir miktarın, sayının, zamanın veya ölçünün tam olmayan, yakın bir tahminini ifade etmek için kullanılır.

Bu kelime, kesin olmayan durumları tanımlarken kullanılır ve mecazi bir anlam içermez; doğrudan kesin olmayan değerleri veya tahminleri tanımlamak için kullanılır.İşte "approximate" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The approximate cost of the project is $10,000.

Projenin yaklaşık maliyeti 10,000 dolar.


Can you give me an approximate number of participants?

Katılımcıların yaklaşık sayısını verebilir misin?


We need to make an approximate estimate before we can proceed.

Devam edebilmemiz için yaklaşık bir tahmin yapmamız gerekiyor.


The recipe uses approximate measurements, so adjust to taste.

Tarif yaklaşık ölçüler kullanıyor, bu yüzden tada göre ayarlayın.


The timeline for completion is only approximate and may change.

Tamamlanma zaman çizelgesi sadece yaklaşık bir tahmindir ve değişebilir.

Yorumlar