Approximated ne demek?

"Approximated" kelimesi, "yaklaştırılmış" veya "tahmin edilmiş" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle matematikte, bilimde veya mühendislikte bir değerin veya sonucun kesin olmayan bir şekilde hesaplandığını ifade eder.

Bu kelime, bir sonucun ya da değerin, tam olarak hesaplanamadığı durumlarda kullanılır ve genellikle bir tahmin veya yaklaşık bir değer vermek için kullanılır. Mecazi bir anlam içermez; daha çok teknik veya bilimsel bağlamlarda kullanılan bir terimdir.İşte "approximated" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The population of the city was approximated at 200,000.

Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 200,000 olarak tahmin edildi.


The engineer approximated the cost of the project to be around $50,000.

Mühendis, projenin maliyetini yaklaşık olarak 50,000 dolar olarak hesapladı.


Our calculations have approximated the temperature increase by 1.5 degrees.

Hesaplamalarımız, sıcaklık artışını yaklaşık 1.5 derece olarak belirledi.


The results of the study were approximated due to incomplete data.

Çalışmanın sonuçları, eksik veriler nedeniyle yaklaşık olarak belirlendi.


The distance was approximated using satellite data.

Mesafe uydu verileri kullanılarak yaklaşık olarak hesaplandı.

Yorumlar