Approximating ne demek?

"Approximating" kelimesi, "yaklaşık olarak hesaplama" veya "tahmin etme" anlamına gelir.

Türkçede, bir değeri veya sonucu tam olmayan bir şekilde hesaplamak ya da tahmin etmek için kullanılır.

Bu kelime genellikle bilimsel, matematiksel veya istatistiksel bağlamlarda kullanılır ve mecazi bir anlam içermez; doğrudan bir değerin ya da ölçünün yaklaşık olarak hesaplanmasını tanımlar.İşte "approximating" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


We are approximating the total cost of the project.

Projeye ait toplam maliyeti yaklaşık olarak hesaplıyoruz.


The scientist spent the morning approximating the number of stars in the galaxy.

Bilim insanı sabahı galaksideki yıldızların sayısını tahmin etmekle geçirdi.


Approximating the population of this city can be challenging due to frequent migration.

Sık göç nedeniyle bu şehrin nüfusunu tahmin etmek zor olabilir.


The software is useful for approximating sales figures for the next quarter.

Bu yazılım, gelecek çeyrek için satış rakamlarını yaklaşık olarak hesaplamak için faydalıdır.


When approximating the distance, we must consider the curvature of the Earth.

Mesafeyi tahmin ederken, Dünya'nın eğriliğini göz önünde bulundurmalıyız.

Yorumlar