Approximation ne demek?

"Approximation" kelimesi, "yaklaşım" veya "tahmin" anlamına gelir.

Türkçede, bir değerin, sayının, miktarın ya da sonucun tam olmayan, yaklaşık bir değerini belirtmek için kullanılır.

Bu kelime, genellikle matematik, bilim, mühendislik veya günlük durumlarda kesin olmayan tahminleri ifade etmek için kullanılır ve genellikle mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir değerin ya da ölçünün kesin olmayan tahminini tanımlar.İşte "approximation" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The approximation of the earth's circumference has improved with better technology.

Dünya'nın çevresinin yaklaşımı, daha iyi teknoloji ile geliştirilmiştir.


This value is only an approximation and may vary.

Bu değer sadece bir tahmin olup değişebilir.


Can you provide an approximation of the total costs involved?

Toplam maliyetlerin bir tahminini verebilir misiniz?


In mathematics, approximation is used to simplify complex equations.

Matematikte, karmaşık denklemleri basitleştirmek için yaklaşım kullanılır.


The approximation was close enough to proceed with the project.

Yaklaşım, projeye devam etmek için yeterince yakındı.

Yorumlar