APR ne demek?

"APR" kelimesi, "Annual Percentage Rate" (Yıllık Yüzde Oranı) kısaltmasıdır.

Türkçede, bir kredinin veya finansal ürünün bir yıl boyunca maliyetini yüzde olarak ifade eder.

Bu oran, faiz oranlarının yanı sıra krediyi almakla ilişkili diğer masrafları (ücretler gibi) da içerebilir. APR, tüketicilere farklı kredi tekliflerini karşılaştırma olanağı sağlar ve mecazi bir anlam içermez; doğrudan finansal maliyetlerin bir ölçümünü temsil eder.İşte "APR" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The APR for this credit card is 12.5%, including all fees.

Bu kredi kartının tüm ücretler dahil APR'ı %12.5'tir.


When shopping for loans, it's important to compare the APRs to understand the true cost.

Kredi ararken, gerçek maliyeti anlamak için APR'ları karşılaştırmak önemlidir.


The mortgage has an APR of 3.7%, which is competitive for the current market.

Bu ipotek için APR %3.7 olup, mevcut piyasa için rekabetçidir.


Car dealerships often advertise low APRs to attract buyers.

Araba bayileri genellikle alıcıları çekmek için düşük APR'lar ilan eder.


Understanding the APR helps consumers make informed financial decisions.

APR'yi anlamak, tüketicilerin bilinçli finansal kararlar almasına yardımcı olur.

Yorumlar