Apraxia ne demek?

"Apraxia" kelimesi, "apraksi" anlamına gelir.

Türkçede, bireyin motor planlama becerilerinin bozulması nedeniyle istemli hareketleri doğru bir şekilde yürütememesi durumunu ifade eder.

Bu terim, genellikle beyin hasarı sonucu gelişen bir nörolojik durumu tanımlar ve fiziksel hareketlerin koordinasyonunda zorluklarla karakterizedir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir sağlık durumunu belirtir.İşte "apraxia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The stroke patient was diagnosed with apraxia, affecting his ability to perform daily tasks.

İnme hastası apraksi tanısı aldı, bu da günlük görevleri yerine getirme yeteneğini etkiledi.


Speech therapy can help children with apraxia to improve their communication skills.

Konuşma terapisi, apraksi olan çocukların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.


Apraxia often requires a multidisciplinary approach for effective treatment.

Apraksi genellikle etkili tedavi için çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir.


Her apraxia made it difficult for her to use kitchen utensils properly.

Onun apraksisi, mutfak araçlarını doğru kullanmasını zorlaştırdı.


Apraxia is not due to muscle weakness but to a difficulty in the brain's ability to plan movements.

Apraksi, kas zayıflığından değil, beyinin hareketleri planlama yeteneğindeki zorluktan kaynaklanır.

Yorumlar