April Fool's Day ne demek?

"April Fool's Day" ifadesi, "1 Nisan Şakalar Günü" anlamına gelir.

Türkçede, her yıl 1 Nisan'da kutlanan ve insanların birbirine şakalar yaptığı bir gündür. Bu gün genellikle dostane şakalarla ve eğlenceli yanıltmalarla karakterizedir.

Mecazi bir anlam taşımaz, doğrudan bu özel günü belirtir.İşte "April Fool's Day" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


On April Fool's Day, everyone tries to outdo each other with clever pranks.

1 Nisan Şakalar Günü'nde herkes birbirinden zeki şakalar yaparak birbirini alt etmeye çalışır.


Be careful what you believe on April Fool's Day; not everything is as it seems.

1 Nisan Şakalar Günü'nde neye inandığınıza dikkat edin; her şey göründüğü gibi değildir.


Many companies release fake products on April Fool's Day as a joke.

Birçok şirket, şaka olarak 1 Nisan Şakalar Günü'nde sahte ürünler piyasaya sürer.


The media often joins in the fun by broadcasting fictional stories on April Fool's Day.

Medya sıklıkla 1 Nisan Şakalar Günü'nde kurgusal hikayeler yayınlayarak eğlenceye katılır.


April Fool's Day is a time when even the most serious person can enjoy a good laugh.

1 Nisan Şakalar Günü, en ciddi insanların bile iyi bir kahkaha atabileceği bir zamandır.

Yorumlar