Apropos ne demek?

"Apropos" kelimesi, Türkçede "uygun", "ilgili", "yerinde" veya "konuyla ilgili" anlamına gelir.

Genellikle bir konuşma veya durumla doğrudan ilgili veya uygun bir şekilde anlatılan bir şeyi ifade etmek için kullanılır.

Bu kelime, bir yorumun veya konunun bağlamla olan uyumunu vurgulamak için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz, daha çok söylenen bir şeyin o anki konuyla ne kadar alakalı olduğunu belirtir.İşte "apropos" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Apropos of the current discussion, I think it's important to consider the budget constraints.

Güncel tartışma ile ilgili olarak, bütçe kısıtlamalarını göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu düşünüyorum.


He mentioned, apropos of nothing, that he would be moving to another city.

Konuyla ilgisiz bir şekilde, başka bir şehre taşınacağını söyledi.


Apropos your question, I have already submitted the report.

Sorunuzla ilgili olarak, raporu zaten gönderdim.


It was an apropos remark, given the circumstances.

Durum göz önünde bulundurulduğunda yerinde bir yorumdu.


She added a comment about the weather, apropos of the conversation about the outdoor event.

Dış mekan etkinliği hakkındaki konuşma ile ilgili olarak, hava durumu hakkında bir yorum ekledi.

Yorumlar