Apropos of something ne demek?

"Ifadesi "apropos of something" Türkçede "bir şey ile ilgili olarak", "bir şeye dair" veya "bir şey hakkında" anlamına gelir.

Bu ifade, bir konuya, duruma veya tartışmaya bağlı olarak bir şeyler söylemek veya belirtmek amacıyla kullanılır.

Genellikle, bir yorumun veya konunun özellikle anılan bağlamla ne kadar uyumlu ve alakalı olduğunu vurgulamak için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; daha çok doğrudan bir bağlantıyı veya ilgiyi ifade eder.İşte "apropos of something" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Apropos of our conversation yesterday, I found some more information on that topic.

Dünkü konuşmamızla ilgili olarak, o konu hakkında biraz daha bilgi buldum.


He brought up a story apropos of the discussion on environmental policies.

Çevre politikaları tartışmasıyla ilgili olarak bir hikaye gündeme getirdi.


Apropos of nothing, she started talking about her plans for the summer.

Hiçbir şeyle ilgisi olmadan, yaz için planlarından bahsetmeye başladı.


Apropos of the budget issues, we need to rethink our strategy.

Bütçe sorunlarına dair, stratejimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor.


Just apropos of your comment, I would like to add that we also need to consider other factors.

Yorumunuzla ilgili olarak, diğer faktörleri de göz önünde bulundurmamız gerektiğini eklemek istiyorum.

Yorumlar