Apse ne demek?

"Apse" kelimesi, "apsis" olarak Türkçeye çevrilir.

Bu terim, genellikle kilise, katedral veya başka dini yapıların yarı dairesel veya çokgen sona sahip olan kısımlarını ifade eder.

Bu kısımlar genellikle sunak yerleştirilen ve dini törenlerin gerçekleştirildiği alanlardır. Mecazi bir anlamı yoktur; mimari bir öğeyi doğrudan belirtir.İşte "apse" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apse of the cathedral is adorned with beautiful frescoes.

Katedralin apsisi güzel fresklerle süslenmiştir.


During the renovation, the ancient frescoes in the apse were carefully restored.

Restorasyon sırasında, apsideki antik freskler dikkatlice onarıldı.


The choir performed in the apse, enhancing the acoustics of their voices.

Koro, seslerinin akustiğini artırmak için apsiste performans sergiledi.


Many churches have an apse that faces east.

Birçok kilisenin doğuya bakan bir apsisi vardır.


The architect designed a large apse for the new church to accommodate more worshippers.

Mimar, daha fazla ibadetçiyi ağırlayabilmek için yeni kilise için büyük bir apsis tasarladı.

Yorumlar