Aptitude ne demek?

"Aptitude" kelimesi, Türkçede "yetenek", "kabiliyet" veya "eğilim" anlamına gelir.

Bu terim, bireylerin belirli görevleri veya aktiviteleri yapma konusunda doğal bir yatkınlığını veya potansiyelini ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle bir kişinin belirli bir alanda gösterdiği doğal beceriyi veya uygunluğu doğrudan belirtir.İşte "aptitude" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She has a remarkable aptitude for mathematics.

Matematik konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip.


Tests are often used to measure a student's aptitude in various subjects.

Testler sıklıkla bir öğrencinin çeşitli derslerdeki yeteneklerini ölçmek için kullanılır.


His aptitude for learning new languages is impressive.

Yeni diller öğrenme yeteneği etkileyici.


The company looks for individuals with an aptitude for leadership and teamwork.

Şirket, liderlik ve takım çalışması yeteneği olan bireyleri arar.


Finding a career that matches your aptitude can lead to greater job satisfaction.

Yeteneklerinize uygun bir kariyer bulmak, daha büyük iş tatmini sağlayabilir.

Yorumlar