Aptitude test ne demek?

"Aptitude test" ifadesi, "yetenek testi" anlamına gelir.

Türkçede, bireylerin belirli alanlardaki yeteneklerini ve becerilerini ölçmek için kullanılan standart testleri ifade eder.

Bu testler, genellikle kariyer yönlendirmesi, eğitim programlarına kabul, ve işe alım süreçleri gibi durumlar için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bireylerin belirli yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmış ölçüm araçlarını belirtir.İşte "aptitude test" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The university requires an aptitude test for admission to its engineering program.

Üniversite, mühendislik programına kabul için bir yetenek testi gerektirir.


Many companies use aptitude tests to select the right candidates for the job.

Birçok şirket, iş için doğru adayları seçmek amacıyla yetenek testleri kullanır.


He scored very high on the aptitude test, which predicted his success in the field.

Yetenek testinde çok yüksek puan aldı, bu da alandaki başarısını öngördü.


Aptitude tests can help determine which career path is most suitable for an individual.

Yetenek testleri, bir birey için hangi kariyer yolunun en uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.


She is preparing for the aptitude test by studying various problem-solving techniques.

Çeşitli problem çözme tekniklerini çalışarak yetenek testine hazırlanıyor.

Yorumlar