Aptly ne demek?

"Aptly" kelimesi, "uygun bir şekilde", "isabetli bir şekilde" veya "yerinde bir şekilde" anlamlarına gelir.

Türkçede, bir şeyin belirli bir duruma veya bağlama ne kadar uygun olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Genelde bir durumun, yorumun veya eylemin doğru ve etkili bir biçimde yapıldığını belirtir. Mecazi bir anlam taşımaz, doğrudan uygunluk veya isabetlilik durumunu ifade eder.İşte "aptly" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The novel was aptly titled "The Last Journey".

Roman, "Son Yolculuk" ismiyle uygun bir şekilde adlandırılmıştı.


He aptly described the situation as a 'ticking time bomb'.

Durumu 'tik tak bomba' olarak isabetli bir şekilde tarif etti.


The spokesperson aptly addressed the concerns of the audience.

Sözcü, seyircinin endişelerini yerinde bir şekilde ele aldı.


Her comments were aptly chosen to reflect the mood of the meeting.

Yorumları, toplantının havasını yansıtacak şekilde uygun bir şekilde seçildi.


The award for 'Most Dedicated Volunteer' was aptly given to Maria.

'En Fedakar Gönüllü' ödülü Maria'ya uygun bir şekilde verildi.

Yorumlar