Aptness ne demek?

"Aptness" kelimesi, Türkçede "uygunluk", "isabetlilik" veya "yatkınlık" anlamına gelir.

Bu terim, bir şeyin belirli bir duruma, göreve veya koşula ne kadar uygun olduğunu veya bir kişinin belirli bir beceri veya eylem için doğal bir yatkınlığa sahip olup olmadığını belirtmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir duruma uygunluğu veya isabetliliği ifade eder.İşte "aptness" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The aptness of his remarks in the meeting impressed everyone.

Toplantıdaki yorumlarının isabetliliği herkesi etkiledi.


Her aptness for problem-solving is well-known in the office.

Ofiste problem çözme konusundaki yatkınlığı iyi bilinir.


There was a certain aptness in choosing that particular location for the event.

Etkinlik için o özel yeri seçmede belirli bir uygunluk vardı.


His aptness at learning languages quickly made him an asset to the company.

Hızlı dil öğrenme konusundaki yatkınlığı, onu şirket için değerli bir varlık yaptı.


The aptness of the example used in the lecture helped students understand the concept better.

Dersde kullanılan örneğin uygunluğu, öğrencilerin konsepti daha iyi anlamalarına yardımcı oldu.

Yorumlar