Aquaculture ne demek?

"Aquaculture" kelimesi, "aqua" (su) ve "culture" (kültür, yetiştirme) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve Türkçede "su ürünleri yetiştiriciliği" veya "akvakültür" olarak çevrilir.

Bu terim, su ortamında balık, kabuklu deniz hayvanları, su bitkileri gibi canlıların kontrollü bir şekilde yetiştirilmesi ve çoğaltılması sürecini ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; su kaynaklarının ekonomik ve sürdürülebilir şekilde kullanımıyla ilgili bir tarım faaliyetini tanımlar.İşte "aquaculture" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aquaculture is becoming increasingly important as global fish demand rises.

Küresel balık talebi arttıkça su ürünleri yetiştiriciliği giderek daha önemli hale geliyor.


Sustainable aquaculture practices can help preserve marine biodiversity.

Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları, deniz biyoçeşitliliğini korumaya yardımcı olabilir.


Many countries are turning to aquaculture to boost their seafood production.

Birçok ülke, deniz ürünleri üretimini artırmak için su ürünleri yetiştiriciliğine yöneliyor.


Advances in aquaculture technology have made fish farming more efficient and environmentally friendly.

Su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisindeki ilerlemeler, balık çiftçiliğini daha verimli ve çevre dostu hale getirdi.


Aquaculture also includes the farming of seaweed and other aquatic plants.

Su ürünleri yetiştiriciliği, yosun ve diğer sucul bitkilerin yetiştirilmesini de kapsar.

Yorumlar