Aquaphobia ne demek?

"Aquaphobia" kelimesi, "aqua" (su) ve "phobia" (fobi, korku) kelimelerinin birleşiminden oluşur ve Türkçede "su fobisi" olarak çevrilir.

Bu terim, suya karşı aşırı ve mantıksız bir korku duymayı ifade eder.

Aquaphobia genellikle kişilerin yüzme havuzlarına, göllere, denizlere veya herhangi bir su birikintisine yaklaşmaktan kaçınmalarına neden olur. Bu korku, bazı kötü deneyimlere veya travmalara dayanabilir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan suya karşı olan korkuyu tanımlar.İşte "aquaphobia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She has aquaphobia, so she avoids going to the beach with her friends.

Su fobisi olduğu için arkadaşlarıyla plaja gitmekten kaçınır.


Aquaphobia can often interfere with daily activities, like bathing or swimming.

Su fobisi sık sık banyo yapma veya yüzme gibi günlük aktiviteleri etkileyebilir.


Overcoming aquaphobia usually involves gradual exposure to water under controlled conditions.

Su fobisini yenmek genellikle kontrollü koşullar altında suya kademeli olarak maruz kalmayı içerir.


Counseling and therapy can help reduce the symptoms of aquaphobia.

Danışmanlık ve terapi, su fobisi semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.


Aquaphobia is more than just not liking water; it's an intense fear that can cause panic.

Su fobisi, sadece suyu sevmemekten daha fazlasıdır; panik yaratabilen yoğun bir korkudur.

Yorumlar