Aquaponics ne demek?

"Aquaponics" kelimesi, "aqua" (su) ve "ponics" (hydroponics'ten, yani su ile yetiştiricilik) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "akvaponik" olarak çevrilir.

Akvaponik, su ürünleri yetiştiriciliği (aquaculture) ile hidroponik bitki yetiştiriciliğini birleştiren yenilikçi ve sürdürülebilir bir tarım yöntemidir.

Bu sistemde, balıkların atıkları doğal bir gübre olarak kullanılır; bu atıklar su içindeki bitkilere besin sağlar ve bitkiler de suyu temizleyerek balıklar için daha sağlıklı bir ortam oluşturur. Mecazi bir anlam taşımaz; bu terim doğrudan bu entegre sistem yöntemini tanımlar.İşte "aquaponics" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aquaponics is an efficient way to grow food in urban areas with limited space.

Akvaponik, sınırlı alana sahip kentsel alanlarda gıda yetiştirmek için verimli bir yöntemdir.


Many people turn to aquaponics as a solution to sustainable farming.

Birçok insan sürdürülebilir tarım çözümü olarak akvaponiğe yönelmektedir.


In aquaponics, the fish waste provides nutrients for the plants, which in turn purify the water.

Akvaponikte, balık atıkları bitkilere besin sağlar ve bu bitkiler de karşılığında suyu arıtır.


He built an aquaponics system in his backyard to grow vegetables and raise fish.

Sebze yetiştirmek ve balık beslemek için arka bahçesine bir akvaponik sistem kurdu.


Aquaponics is gaining popularity as it does not require soil and uses less water than traditional farming.

Akvaponik, toprak gerektirmemesi ve geleneksel tarıma kıyasla daha az su kullanması nedeniyle popülerlik kazanmaktadır.

Yorumlar