Aquarium ne demek?

"Aquarium" kelimesi, "aqua" (su) kökünden gelir ve Türkçede "akvaryum" olarak çevrilir.

Akvaryum, su altı bitkileri ve canlıları barındıran su dolu kap veya yapılardır. Genellikle evlerde süs amaçlı veya bilimsel araştırmalar için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan su altı ekosistemlerinin sergilendiği kapları veya yapıları tanımlar.İşte "aquarium" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


We visited the largest aquarium in the city to see the exotic marine species.

Şehirdeki en büyük akvaryumu, egzotik deniz türlerini görmek için ziyaret ettik.


He set up a small aquarium at home to teach his children about fish and aquatic plants.

Çocuklarına balıklar ve sucul bitkiler hakkında bilgi vermek için evde küçük bir akvaryum kurdu.


The aquarium was beautifully decorated with corals and aquatic vegetation.

Akvaryum, mercanlar ve sucul bitkilerle güzel bir şekilde dekore edilmişti.


Maintaining an aquarium requires careful monitoring of water quality and temperature.

Bir akvaryumun bakımı, su kalitesi ve sıcaklığının dikkatli bir şekilde izlenmesini gerektirir.


During the visit, the children were fascinated by the shark tank in the aquarium.

Ziyaret sırasında, çocuklar akvaryumdaki köpekbalığı tankından büyülenmişti.

Yorumlar