Aquarius ne demek?

"Aquarius" kelimesi, Latince "aqua" (su) kelimesinden gelir ve Türkçede "Kova" olarak çevrilir.

Bu terim, zodyakın on birinci burcu olan Kova burcunu ifade eder.

Kova burcu, genellikle bağımsızlık, yenilikçilik ve insanlığa yönelik bir duyarlılıkla karakterize edilir. Astrolojide, Kova burcu genellikle teknoloji, sosyal değişimler ve topluluk çalışmalarıyla ilişkilendirilir.

Mecazi olarak, "Aquarius" zaman zaman yeni çağların veya dönemlerin başlangıcını simgelemek için kullanılabilir, özellikle değişim ve yenilik bağlamında.İşte "Aquarius" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She's an Aquarius, which might explain her innovative and progressive ideas.

O bir Kova, bu da onun yenilikçi ve ilerici fikirlerini açıklayabilir.


Aquarians are known for their humanitarian interests and desire to make the world a better place.

Kovalar, insanlık yararına olan ilgileri ve dünyayı daha iyi bir yer yapma arzularıyla tanınırlar.


In the Age of Aquarius, it is said that the world will experience significant social changes.

Kova Çağı'nda, dünyanın önemli sosyal değişiklikler yaşayacağı söylenir.


His Aquarius nature drives him to pursue freedom and equality for all.

Onun Kova doğası, onu herkes için özgürlük ve eşitlik arayışına itiyor.


As an Aquarius, she loves to be surrounded by friends and engage in intellectual discussions.

Bir Kova olarak, arkadaşlarla çevrili olmayı ve entelektüel tartışmalara katılmayı sever.

Yorumlar