Aquatic ne demek?

"Aquatic" kelimesi, Latince "aqua" (su) kökünden gelir ve Türkçede "su ile ilgili" veya "suda yaşayan" olarak çevrilir.

Bu terim, su ortamıyla doğrudan ilişkili olan canlıları veya faaliyetleri tanımlar.

Mecazi bir anlamı genellikle taşımaz; doğrudan suyla ilgili özellikleri veya aktiviteleri belirtir.İşte "aquatic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Aquatic plants are essential for the ecosystem of a pond.

Su bitkileri, bir göletin ekosistemi için hayati önem taşır.


He specializes in the study of aquatic life in freshwater environments.

Tatlı su ortamlarında sucul yaşamın incelenmesinde uzmanlaşmıştır.


Aquatic sports such as swimming and water polo are popular at the summer Olympics.

Yüzme ve su topu gibi su sporları, yaz Olimpiyatlarında popülerdir.


The aquarium houses a diverse range of aquatic animals from around the world.

Akvaryum, dünya çapından çeşitli sucul hayvanları barındırır.


Aquatic therapy is often recommended for rehabilitation after joint surgery.

Eklem cerrahisi sonrası rehabilitasyon için sıklıkla su terapisi önerilir.

Yorumlar