Aquatically ne demek?

"Aquatically" kelimesi, "aquatic" (su ile ilgili) kelimesinden türetilmiş bir zarf formudur ve Türkçede "suda" veya "suya özgü bir şekilde" olarak çevrilir.

Bu terim, bir şeyin su içinde veya su ile ilişkili bir şekilde gerçekleştiğini ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan suya özgü aktiviteleri veya davranışları tanımlar.İşte "aquatically" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The dolphin moves aquatically with grace and speed.

Yunus, su içinde zarif ve hızlı bir şekilde hareket eder.


Certain insects can live both terrestrially and aquatically.

Bazı böcekler hem karada hem de suda yaşayabilir.


Plants that grow aquatically often have different adaptations than their terrestrial counterparts.

Suda büyüyen bitkiler, karadaki benzerlerinden farklı adaptasyonlara sahip olabilir.


He trained aquatically to improve his swimming technique.

Yüzme tekniğini geliştirmek için su içinde antrenman yaptı.


Aquatically based exercises are excellent for people with joint problems.

Eklem sorunları olan insanlar için su bazlı egzersizler mükemmeldir.

Yorumlar