Aquatics ne demek?

"Aquatics" kelimesi, "aquatic" (su ile ilgili) kelimesinin çoğul halidir ve Türkçede "su sporları" veya "su aktiviteleri" olarak çevrilir.

Bu terim, yüzme, dalış, su polosu gibi su bazlı sporları ve aktiviteleri kapsar.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan su ile ilgili sporları ve etkinlikleri tanımlar.İşte "aquatics" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The aquatics center offers various classes, including swimming and synchronized swimming.

Su sporları merkezi, yüzme ve senkronize yüzme dahil çeşitli dersler sunmaktadır.


She competes in aquatics at the national level.

Ulusal düzeyde su sporlarında yarışır.


Aquatics are a major part of the summer Olympic games.

Su sporları, yaz Olimpiyat oyunlarının önemli bir parçasıdır.


The students took a field trip to learn about marine life and participate in aquatics.

Öğrenciler, deniz yaşamı hakkında bilgi edinmek ve su sporlarına katılmak için bir saha gezisine çıktılar.


Aquatics can be therapeutic and are often recommended for physical rehabilitation.

Su sporları terapötik olabilir ve sıklıkla fiziksel rehabilitasyon için önerilir.

Yorumlar