Aquatint ne demek?

"Aquatint" kelimesi, "aqua" (su) ve "tint" (ton, renk) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "akvatinta" olarak çevrilir.

Akvatinta, gravür baskı sanatında kullanılan bir tekniktir ve genellikle suyun neden olduğu tonal efektler yaratmak için asit banyosu kullanılarak yapılır.

Bu yöntem, özellikle resimlerde tonlamalar ve yarı tonlar yaratmak için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bu baskı tekniğini ifade eder.İşte "aquatint" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The artist used aquatint to achieve subtle shading in his prints.

Sanatçı, baskılarında ince gölgelendirmeler elde etmek için akvatinta tekniğini kullandı.


Aquatint is often combined with etching to produce rich textures in artworks.

Akvatinta, sanat eserlerinde zengin dokular üretmek için sıklıkla oyma tekniğiyle birleştirilir.


Learning aquatint can be challenging but rewarding for printmakers.

Baskı sanatçıları için akvatinta öğrenmek zorlayıcı olabilir ancak ödüllendiricidir.


She admired the aquatint works at the exhibition for their depth and complexity.

Sergideki akvatinta eserlerini derinlikleri ve karmaşıklıkları nedeniyle beğendi.


The workshop offers a course on how to master the aquatint process.

Atölye, akvatinta sürecini nasıl ustalaşılacağına dair bir kurs sunar.

Yorumlar