Aqueduct ne demek?

"Aqueduct" kelimesi, Latincedeki "aqua" (su) ve "ducere" (taşımak) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçede "su kemeri" olarak çevrilir.

Su kemeri, genellikle uzun mesafelerden su taşımak için kullanılan büyük yapısal köprülerdir. Tarihsel olarak, şehirlere içme suyu sağlamak amacıyla inşa edilmişlerdir.

Mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu terim doğrudan su taşımak için kullanılan yapıları ifade eder.İşte "aqueduct" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The ancient Romans built aqueducts to supply water to their cities.

Eski Romalılar, şehirlerine su sağlamak için su kemerleri inşa ettiler.


One of the oldest aqueducts still in use today was built over two thousand years ago.

Bugün hala kullanımda olan en eski su kemerlerinden biri, iki bin yıl önce inşa edilmiştir.


The engineer studied the aqueduct's design to understand how it has stood the test of time.

Mühendis, su kemerinin zaman içinde nasıl ayakta kaldığını anlamak için tasarımını inceledi.


Tourists often visit the aqueduct for its historical significance and impressive architecture.

Turistler, tarihi önemi ve etkileyici mimarisi nedeniyle sıkça su kemerini ziyaret ederler.


Conservation efforts are underway to preserve the ancient aqueducts that are in danger of deterioration.

Yıkılma tehlikesi altındaki eski su kemerlerini korumak için koruma çabaları sürdürülmektedir.

Yorumlar