Aqueous humor ne demek?

"Aqueous humor" ifadesi iki kelime "aqueous" (sulu) ve "humor" (sıvı) kelimelerinden oluşur ve Türkçede "sulu mizah" olarak çevrilir.

Bu terim, göz içindeki ön kamerada bulunan ve göz içi basıncını düzenleyen, besin maddeleri sağlayan berrak bir sıvıyı ifade eder.

"Aqueous humor" gözün doğru şekilde işlemesi için kritik bir rol oynar ve mecazi bir anlamı yoktur.İşte "aqueous humor" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The production and drainage of aqueous humor are vital to maintaining healthy eye pressure.

Sulu mizahın üretilmesi ve drenajı, sağlıklı göz basıncını korumak için hayati önem taşır.


Glaucoma is often caused by an imbalance in the production and outflow of aqueous humor.

Glokom, genellikle sulu mizahın üretimi ve akışındaki dengesizliklerden kaynaklanır.


During the eye exam, the doctor checked the flow of aqueous humor to assess eye health.

Göz muayenesi sırasında doktor, göz sağlığını değerlendirmek için sulu mizahın akışını kontrol etti.


Medications used to treat glaucoma may reduce the production of aqueous humor.

Glokomu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, sulu mizah üretimini azaltabilir.


The aqueous humor supplies nutrients to the lens and cornea, which do not have their own blood supply.

Sulu mizah, kendi kan dolaşımı olmayan mercek ve korneaya besin maddeleri sağlar.

Yorumlar