Aqueous ne demek?

"Aqueous" kelimesi, Latince "aqua" (su) kelimesinden türetilmiştir ve Türkçede "sulu" veya "suda çözünür" olarak çevrilir.

Bu terim, genellikle kimyada su içeren veya su bazlı çözeltileri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, gözdeki sıvıyı tanımlamak için de kullanılabilir (aqueous humor).

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan su ile ilişkili özellikleri veya durumları tanımlar.İşte "aqueous" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The aqueous solution was used in the experiment to observe chemical reactions.

Deneyde kimyasal tepkimeleri gözlemlemek için sulu çözelti kullanıldı.


Aqueous coatings are environmentally friendly because they do not emit harmful solvents.

Sulu kaplamalar, zararlı çözücüler yaymadıkları için çevre dostudur.


The scientist measured the pH level of the aqueous solution.

Bilim insanı, sulu çözeltinin pH seviyesini ölçtü.


Aqueous humor helps maintain pressure within the eye and provides nutrients to the eye structures.

Sulu mizah, göz içi basıncını korumaya yardımcı olur ve göz yapılarına besin sağlar.


His research focuses on the properties of aqueous suspensions of nanoparticles.

Araştırması, nanopartiküllerin sulu süspansiyonlarının özelliklerine odaklanmaktadır.

Yorumlar