Aquifer ne demek?

"Aquifer" kelimesi, Latincedeki "aqua" (su) ve "ferre" (taşımak) kelimelerinden türetilmiştir ve Türkçede "akifer" olarak çevrilir.

Akifer, yer altında bulunan ve içinden su geçebilen, suyu depolayabilen kayaç tabakalarına verilen isimdir.

Bu terim, su kaynakları ve yer altı suyunun yönetimi bağlamında kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz.İşte "aquifer" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The city relies on an underground aquifer for its water supply.

Şehir, su ihtiyacını karşılamak için yer altı akiferine bağımlıdır.


Overuse of the aquifer has led to a decrease in water levels.

Akiferin aşırı kullanımı, su seviyelerinde azalmaya yol açtı.


Scientists are monitoring the aquifer to assess its health and sustainability.

Bilim insanları, akiferin sağlığını ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek için onu izliyor.


The contamination of the aquifer has posed serious risks to the local community.

Akiferin kirlenmesi, yerel topluluk için ciddi riskler oluşturdu.


Efforts are being made to recharge the aquifer during rainy seasons.

Yağışlı mevsimlerde akiferi yeniden doldurmak için çabalar yapılmaktadır.

Yorumlar