Aquiline ne demek?

"Aquiline" kelimesi Latince "aquilinus" kelimesinden türetilmiştir ve Türkçede "kartal burunlu" olarak çevrilir.

Genellikle burun için kullanılan bu sıfat, kartalın gagasını andıran kemerli ve sivri burunları tanımlar.

Mecazi anlamı genellikle yoktur; bu terim doğrudan belirgin bir fiziksel özelliği ifade eder.İşte "aquiline" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He had a sharp, aquiline nose that gave him a distinguished look.

Keskin, kartal burunlu bir burnu vardı ve bu ona seçkin bir görünüm kazandırıyordu.


The statue featured a man with an aquiline nose, which emphasized his Roman heritage.

Heykel, Roma mirasını vurgulayan kartal burunlu bir adamı tasvir ediyordu.


Her aquiline profile was striking in the dim light of the gallery.

Galerinin loş ışığında onun kartal burunlu profili dikkat çekiciydi.


Aquiline noses are often associated with leaders and historical figures in classical sculptures.

Kartal burunlar, klasik heykellerde sıklıkla liderler ve tarihi figürlerle ilişkilendirilir.


He admired the aquiline features of the portrait, noting the strong and noble appearance.

Portrenin kartal burunlu özelliklerini beğenerek, güçlü ve asil görünümüne dikkat çekti.

Yorumlar