Arab ne demek?

"Arab" kelimesi Türkçede "Arap" olarak çevrilir.

Bu terim, Arap yarımadasında ve geniş bir coğrafyada, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan, genellikle Arapça konuşan halkları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belirli bir etnik grubu tanımlar.İşte "Arab" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The Arab community in the city is known for its vibrant cultural festivals.

Şehirdeki Arap topluluğu, canlı kültürel festivalleriyle tanınır.


Many Arab countries are members of the Arab League, which promotes economic, cultural, and political cooperation among them.

Birçok Arap ülkesi, aralarında ekonomik, kültürel ve politik iş birliğini teşvik eden Arap Birliği'nin üyesidir.


Arab cuisine is rich in spices and flavors, reflecting the region's diverse culinary traditions.

Arap mutfağı, bölgenin çeşitli yemek geleneğini yansıtan baharatlar ve lezzetler açısından zengindir.


The contributions of Arab scientists during the Golden Age of Islam significantly advanced global knowledge in various fields.

İslam'ın Altın Çağı sırasında Arap bilim insanlarının katkıları, çeşitli alanlarda küresel bilgiyi önemli ölçüde ilerletti.


Arab literature and poetry are highly regarded for their depth and emotional expression.

Arap edebiyatı ve şiiri, derinliği ve duygusal ifadesi nedeniyle yüksek derecede takdir edilir.

Yorumlar