Arabesque ne demek?

"Arabesque" kelimesi, Fransızca kökenli olup, Türkçede "Arap işi" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle İslami sanatta ve mimaride karşımıza çıkan, bitkisel motiflerin ve geometrik desenlerin karmaşık ve iç içe geçmiş biçimlerini ifade eder. Ayrıca, balede bir pozisyonu tanımlamak için de kullanılır.

Mecazi anlamı genellikle, karmaşık ve süslü bir şeyi betimlemek için kullanılabilir.İşte "arabesque" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The mosque's interior is decorated with elaborate arabesques that captivate all who visit.

Caminin içi, ziyaret eden herkesi büyüleyen karmaşık Arap işi süslemelerle dekore edilmiştir.


In ballet, mastering the arabesque pose requires balance and strength.

Balede, arabesque pozunu ustalaşmak denge ve güç gerektirir.


The artist incorporated arabesque patterns into her modern paintings.

Sanatçı, modern resimlerine Arap işi desenler ekledi.


Arabesque music often includes intricate rhythms and melodies that reflect its cultural origins.

Arap işi müzik genellikle, kültürel kökenlerini yansıtan karmaşık ritimler ve melodiler içerir.


The novel's narrative style is as complex and ornamental as an arabesque.

Romanın anlatım tarzı, bir Arap işi kadar karmaşık ve süslüdür.

Yorumlar