Arabia ne demek?

"Arabia" kelimesi, Türkçede "Arabistan" olarak çevrilir.

Bu terim, genellikle Suudi Arabistan'ı veya daha geniş anlamda Arap Yarımadası'nı ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; coğrafi bir bölgeyi tanımlar.İşte "Arabia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The history of Arabia is rich with tales of merchants and caravans that traveled along ancient trade routes.

Arabistan'ın tarihi, antik ticaret yolları boyunca seyahat eden tüccarlar ve kervanlarla dolu hikayelerle zengindir.


Explorers have long been fascinated by the deserts of Arabia and their mysterious beauty.

Kaşifler uzun zamandır Arabistan'ın çöllerine ve onların gizemli güzelliklerine büyülenmişlerdir.


The cultural heritage of Arabia includes significant contributions to art, science, and literature.

Arabistan'ın kültürel mirası, sanat, bilim ve edebiyata önemli katkılar içerir.


Arabia is known for its vast oil reserves, which have a major impact on the global economy.

Arabistan, küresel ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip olan geniş petrol rezervleri ile bilinir.


Many myths and legends from Arabia have influenced stories and folklore around the world.

Arabistan'dan birçok mit ve efsane, dünya çapında hikayeleri ve folkloru etkilemiştir.

Yorumlar