Arabic numeral ne demek?

"Arabic numeral" kelimesi, Türkçede "Arap rakamı" olarak çevrilir.

Bu terim, genellikle 0'dan 9'a kadar olan ve günümüzde dünya çapında kullanılan sayı sistemini ifade eder.

Bu rakamlar aslında Hindistan'da geliştirilmiş olup, Arap tüccarlar tarafından Batı'ya taşınmıştır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan belirli bir sayı sistemini tanımlar.İşte "Arabic numeral" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Arabic numerals are used universally in mathematics and daily life.

Arap rakamları matematikte ve günlük hayatta evrensel olarak kullanılır.


Before Arabic numerals, Roman numerals were commonly used, which are less efficient for calculations.

Arap rakamlarından önce, hesaplamalar için daha az verimli olan Roma rakamları yaygın olarak kullanılırdı.


The introduction of Arabic numerals made it easier to perform complex calculations.

Arap rakamlarının tanıtılması karmaşık hesaplamaları yapmayı kolaylaştırdı.


Many ancient manuscripts contain numbers written in Arabic numerals.

Birçok eski el yazması, Arap rakamları ile yazılmış sayıları içerir.


Learning Arabic numerals is fundamental in elementary education.

İlköğretimde Arap rakamlarını öğrenmek temeldir.

Yorumlar