Arable ne demek?

"Arable" kelimesi Türkçede "ekilebilir" veya "sürülebilir" olarak çevrilir.

Bu terim, tarım için uygun olan ve ekim yapılabilen toprakları tanımlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle doğrudan tarım ile ilişkili toprakların niteliğini belirtir.İşte "arable" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Much of the country's wealth comes from its vast arable lands.

Ülkenin zenginliğinin büyük bir kısmı geniş ekilebilir topraklarından gelir.


Farmers rotate crops to maintain the fertility of the arable soil.

Çiftçiler, ekilebilir toprağın verimliliğini korumak için bitkileri dönüşümlü olarak ekim yapar.


Rising urbanization is reducing the amount of arable land available for agriculture.

Artan kentleşme, tarım için kullanılabilir ekilebilir arazi miktarını azaltıyor.


The government introduced subsidies to encourage the cultivation of arable land.

Hükümet, ekilebilir arazilerin işlenmesini teşvik etmek için sübvansiyonlar sundu.


Conservation techniques are essential to prevent erosion of arable land.

Ekilebilir toprakların erozyonunu önlemek için koruma teknikleri esastır.

Yorumlar