Arachidonic ne demek?

"Arachidonic" kelimesi, "arakidonik" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, genellikle arakidonik asit ile ilişkilidir, bu da vücutta bulunan ve birçok biyolojik işlevi olan önemli bir çoklu doymamış yağ asididir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan biyokimyada kullanılan bir terimdir.İşte "arachidonic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Arachidonic acid plays a crucial role in the inflammatory process.

Arakidonik asit, iltihap sürecinde hayati bir rol oynar.


The body converts arachidonic acid into various eicosanoids, which are signaling molecules.

Vücut, arakidonik asidi çeşitli eikosanoidlere dönüştürür ki bunlar sinyal molekülleridir.


Dietary sources of arachidonic acid include meats, eggs, and some fish.

Arakidonik asit diyet kaynakları arasında etler, yumurtalar ve bazı balıklar bulunur.


Overconsumption of arachidonic acid can lead to increased inflammation in the body.

Arakidonik asit tüketiminin aşırı olması vücutta artan iltihaplanmaya neden olabilir.


Researchers are studying the impact of arachidonic acid on cardiovascular health.

Araştırmacılar, arakidonik asidin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisini incelemektedir.

Yorumlar