Arachnid ne demek?

"Arachnid" kelimesi Türkçede "örümcek" olarak çevrilebilir, ancak daha geniş anlamıyla örümceğimsiler sınıfına ait hayvanları ifade eder.

Bu sınıf, örümcekler, akrepler, kene ve çıyanları içerir.

Bu kelimenin mecazi bir anlamı yoktur; zoolojide bir hayvan sınıfını tanımlar.İşte "arachnid" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The spider, a common type of arachnid, is known for spinning intricate webs.

Örümcek, yaygın bir örümceğimsi türü, karmaşık ağlar örme özelliği ile bilinir.


Scorpions are arachnids that live in hot, dry climates and have a venomous sting.

Akrepler, sıcak ve kuru iklimlerde yaşayan ve zehirli iğneye sahip örümceğimsilerdir.


Ticks, which are also arachnids, can transmit diseases to humans and animals.

Ayrıca örümceğimsi olan keneler, insanlara ve hayvanlara hastalık bulaştırabilir.


Arachnids are characterized by having eight legs and no antennae.

Örümceğimsiler, sekiz bacaklı olmaları ve antenlerinin olmaması ile karakterize edilir.


The study of arachnids can help scientists understand more about biodiversity and ecosystem dynamics.

Örümceğimsilerin incelenmesi, bilim insanlarının biyolojik çeşitlilik ve ekosistem dinamikleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

Yorumlar