Arachnophobia ne demek?

"Arachnophobia" kelimesi Türkçeye "araknofobi" olarak çevrilir.

Bu terim, örümceklerden aşırı korku veya fobi anlamına gelir. "Arachno-" örümcek anlamına gelirken, "-phobia" ise korku anlamına gelir.

Bu kelimenin mecazi bir anlamı yoktur; psikolojide belirli bir fobi türünü tanımlamak için kullanılır.İşte "arachnophobia" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Her arachnophobia is so severe that she screams even at the sight of a small spider.

Onun araknofobisi o kadar şiddetlidir ki, küçük bir örümcek gördüğünde bile çığlık atar.


Treatment for arachnophobia often includes exposure therapy, where patients gradually face their fear of spiders.

Araknofobi tedavisi genellikle maruz bırakma terapisini içerir, burada hastalar yavaş yavaş örümcek korkularıyla yüzleşir.


Many people suffer from arachnophobia, making it one of the most common phobias.

Birçok insan araknofobiden muzdariptir, bu da onu en yaygın fobilerden biri yapar.


Arachnophobia can be triggered by a traumatic event involving spiders at an early age.

Araknofobi, erken yaşlarda örümceklerle ilgili travmatik bir olay tarafından tetiklenebilir.


Even movies featuring spiders can be difficult to watch for someone with arachnophobia.

Araknofobisi olan biri için örümceklerin yer aldığı filmleri izlemek bile zor olabilir.

Yorumlar