Aragonite sea ne demek?

"Aragonite sea" ifadesi, doğrudan Türkçeye çevrildiğinde "Aragonit Denizi" anlamına gelir.

Bu terim, dünya tarihinde dönemler boyunca denizlerde aragonit mineralinin baskın kalsiyum karbonat formu olarak çökeltileri oluşturduğu zamanları ifade eder.

Bu, genellikle okyanus kimyasının, özellikle de suyun magnezyum ve kalsiyum oranının değişimleri ile ilişkilidir. Mecazi bir anlamı yoktur; jeolojik ve okyanusbilimsel bir durumu tanımlamak için kullanılır.


İşte "aragonite sea" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


During the aragonite sea conditions, coral reefs were predominantly composed of aragonite rather than calcite.
Aragonit denizi koşulları sırasında, mercan resifleri çoğunlukla kalsitten ziyade aragonitten oluşmaktaydı.

The transition from a calcite sea to an aragonite sea can greatly affect marine life and sedimentation patterns.
Kalsit denizinden bir aragonit denizine geçiş, deniz yaşamını ve çökelme desenlerini büyük ölçüde etkileyebilir.

Studies of ancient aragonite seas help scientists understand changes in Earth's climate and ocean chemistry.

Eski aragonit denizlerinin incelenmesi, bilim insanlarının Dünya'nın iklimindeki ve okyanus kimyasındaki değişiklikleri anlamalarına yardımcı olur.
Aragonite precipitation in seas is influenced by the magnesium to calcium ratio in seawater.
Denizlerdeki aragonit çökeltisi, deniz suyundaki magnezyum ile kalsiyum oranından etkilenir.

The geological record shows multiple shifts between aragonite sea and calcite sea over millions of years.
Jeolojik kayıtlar, milyonlarca yıl boyunca aragonit denizi ile kalsit denizi arasında çoklu geçişler gösterir.

Yorumlar