Aramaic ne demek?

"Aramaic" kelimesi, Türkçeye "Aramice" olarak çevrilir.

Aramice, eski zamanlardan beri Orta Doğu'da kullanılan, özellikle tarihi ve dini metinlerde önemli bir yere sahip olan bir dil ailesidir.

Bu dil, antik dönemlerde özellikle Asur, Babil ve daha sonraları Pers imparatorluklarında kullanılmıştır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir dil veya dil grubunu tanımlamak için kullanılır.İşte "Aramaic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Many ancient manuscripts written in Aramaic have been discovered in the Middle East.

Orta Doğu'da Aramice yazılmış birçok antik el yazması keşfedilmiştir.


Aramaic was one of the major languages of communication in the ancient Near East.

Aramice, antik Yakın Doğu'da iletişimde kullanılan başlıca dillerden biriydi.


The Dead Sea Scrolls include texts in Hebrew, Aramaic, and Greek.

Ölü Deniz Yazmaları, İbranice, Aramice ve Yunanca metinler içerir.


Jesus Christ is believed to have spoken Aramaic during his lifetime.

İsa Mesih'in hayatı boyunca Aramice konuştuğuna inanılır.


Aramaic has several dialects, some of which are still spoken by small communities today.

Aramicenin birkaç lehçesi vardır ve bunlardan bazıları bugün hala küçük topluluklar tarafından konuşulmaktadır.

Yorumlar