Arb ne demek?

"ARB" kelimesi genellikle bir kısaltma olarak kullanılır ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. En yaygın kullanımlarından biri tıp alanında olup, "Angiotensin Receptor Blocker" (Anjiyotensin Reseptör Blokeri) anlamına gelir.

ARB, yüksek tansiyonu ve kalp hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç sınıfını ifade eder.

Bunun dışında, örneğin "Air Resources Board" (Hava Kaynakları Kurulu) gibi çevresel düzenlemelerle ilgili bir kurumu ifade edebilir.


Mecazi bir anlamı yoktur; kullanımı genellikle tam anlamıyla belirli bir nesne veya konsepti ifade eder.İşte çeşitli "ARB" kullanımlarıyla ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "My doctor prescribed an ARB to help manage my blood pressure."

Çeviri: "Doktorum, kan basıncımı yönetmeme yardımcı olması için bir ARB reçete etti."


Example: "ARB drugs are considered effective in preventing kidney damage in diabetic patients."

Çeviri: "ARB ilaçları, diyabetik hastalarda böbrek hasarını önlemede etkili olarak kabul edilir."


Example: "The California Air Resources Board (ARB) enforces strict air pollution standards."

Çeviri: "California Hava Kaynakları Kurulu (ARB) sıkı hava kirliliği standartlarını uygular."


Example: "As a part of the environmental policy, ARB regulations aim to reduce carbon emissions."

Çeviri: "Çevre politikası kapsamında, ARB düzenlemeleri karbon emisyonlarını azaltmayı hedefler."


Example: "Patients on ARB therapy often report fewer side effects compared to other hypertension drugs."

Çeviri: "ARB tedavisi gören hastalar, genellikle diğer hipertansiyon ilaçlarına kıyasla daha az yan etki bildirir."

Yorumlar